История

Историята на градината започва през месец май 1986г, когато в село Гюльовца официално отваря врати детското заведение и приема своите първи възпитаници, разпределени в две възрастови групи. За директор е назначена Дженка Неделчева, а първите учителки, поели малчуганите са  Евгения Георгиева, Снежа Пеева и Величка Колева.


Само две години след своето откриване, броят на децата, желаещи да посещават детската градина, се увеличава. Така групите от две стават три. Естествено, назначават се и нови членове в персонала – Сийка Георгиева, Величка Русева.


Директори през годините са били:
1. Дженка Христова Неделчева – ръководи детското заведение 6г. – от май 1986г. до април 1992г.
2. Величка Русева Генова – от април до септември 1992г. –5 м. 
3. Радка Стоянова Златинова – от 1992г. до 2002г. – 10 години.
4. От 2002 г. до момента, длъжността „директор” на институцията заема Христина Страхилова Касамаркова.


Детското заведение функционира с три възрастови групи близо 5 години – от 1988г. – до 1993 г. Това са години на усилена работа от страна на колектива, който освен, че полага грижи за децата, изнася открити уроци, организира практикуми с цел обмяна на опит. 


През следващите години в селото спада раждаемостта, което води до намаляване броя на децата и се работи само с една група от 30 деца.
От учебната 2005/2006 година до настоящия момент ЦДГ „Усмивка” отглежда и работи с 50 деца, разпределени според възрастов признак отново в две групи: 
- група „Мики Маус” – 3-4 годишни деца 
- група „Мечо Пух” – 5-6 годишни деца 


Тук се отглеждат прекрасни деца, които доставят удоволствие на обществеността със своите сценични изяви, деца, които творят!


Вече четвърт  век в детското заведение в село Гюльовца звъни детски смях. Вече четвърт  век детското заведение се води от мотото:  
“От малката, първата стъпка
            започва най-дългият път!”


И не напразно през 2007 г. именувахме градината  „Усмивка”! 
Защото усмивката събира всички детски надежди и  изразява най-пълно човешкото щастие!